bột màu ( Pigments )

Oxit sắt nâu
Oxit sắt nâu
Hợp chất oxit xanh dương
Hợp chất oxit xanh dương
Oxit sắt đỏ
Oxit sắt đỏ
Oxit sắt vàng
Oxit sắt vàng
Hợp chất oxit xanh lá
Hợp chất oxit xanh lá
Oxit sắt đen
Oxit sắt đen