Chia sẻ lên:
Titanium Dioxide CR-828

Titanium Dioxide CR-828

Nơi sản xuất:
Hàn Quốc
Giá sản phẩm:
Liên hệ
Hình thức thanh toán:
Tiền mặt hoặc chuyển khoản

Mô tả chi tiết

 

Ngày lấy mẫu: 08/02/2016

Phòng: Kiểm định

Titanium Dioxide Rutile CR828

Số phân tích.: 20160208

Đơn hàng số:

Ngày kiểm định: 08/02/2016

Stt

Nội dung

Thông số KT

Kết quả

1

TiO2 (%)

94

94.3

2

Độ sáng

94

96.5

3

Khả năng khử màu (So với mẫu chuẩn)

100

đóng

4

Hàm lượng bay hơi

0.5

0.47

5

Độ hòa tan trong nước

0.5

0.45

6

Khả năng hấp thụ dầu

22

16

7

Độ PH của nước ngưng tụ

6.5-8.0

7.4

8

Điện trở trong chiết nước

30

30.5

9

Cặn dây

0.1

0.091

10

Xử lý bề mặt

Zr, Al+ OrganicAtreatment

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Titanium Dioxide CR-828
Titanium Dioxide CR-828
Titanium Dioxide KR-1000
Titanium Dioxide KR-1000
Titanium Dioxide KR- 2000
Titanium Dioxide KR- 2000
Titanium Dioxide KR- 3000
Titanium Dioxide KR- 3000
Kho hàng
Kho hàng
Kho hàng
Kho hàng
Kho hàng
Kho hàng